Balneologické múzeum Imricha Wintera

18.5.2019

13.00 - 20.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Hlavná  expozícia v budove Kúpeľnej dvorany:

otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny

Program:   tvorivé dielne

ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)

od 13.00 – 18.00 hod.

kvíz/ pexeso pre malých aj veľkých

Hra „Zábavné putovanie Piešťany“

Prezentácie:

16.00 hod. - Tajomný svet húb

18.00 hod. - Čo sa našlo vo Váhu?

Unikáty z doby bronzovej, nálezy zo stredoveku a novoveku

(rozprávanie o nálezoch s možnosťou dotýkať sa histórie – nálezov z rieky)

pozývame Vás aj do expozícií a na výstavu do Vily dr.Lisku:

Štefánikova č. 1, Piešťany

otvorené od  13.00 do 20.00 hodiny

Program: Prehliadka unikátnej výstavy „Generál M. R. Štefánik,

v odkaze historickej zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera“

Kvíz pre malých aj veľkých

 pozývame Vás aj do expozície Pamätná izba Ivana Krasku:

Nábr. I. Krasku č. 2, otvorené od 14.00 do 19.00 hodiny

Program: Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu

Vstupné – 1,00,- € zaplatíte iba 1 x – je platné pre vstup do troch expozícií múzea.

Vstupné – 1,00,- €.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Veronika Pikusová

 
+421 337 722 875
veronika.pikusovaentrum.cz


Beethovenova 5
921 01 Piešťany

+421 337 722 875

balneomuzeum@zupa-tt.sk
www.balneomuzeum.sk

Regionálne múzeum zamerané na komplexnú múzejnú dokumentáciu v regióne okresu Piešťany s užšou špecializáciou na dejiny kúpeľníctva na Slovensku