Banícke múzeum v Rožňave

19.5.2018

Areál Zážitkového centra SENTINEL

18.5.2018: od 9.00 – 17.00 hod
19.5.2018: od 17.00 – 23.00 hod

Stručná charakteristika a program:

Podujatie Noc múzeí a galérií 2018 sa v Baníckom múzeu v Rožňave uskutoční dňa 19.5.2018, a to večernými a nočnými prehliadkami všetkých expozícií v Zážitkovom centre SENTINEL  za zvýhodnené vstupné. Tomuto podujatiu bude predchádzať sprievodné podujatie -  už zaužívaný Andrássyho deň III. pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ ako aj detí s rodičmi, ktorý sa uskutoční 18.5.2018 a bude zameraný najmä na historickú dopravu a dopravné prostriedky rodiny Andrássyovcov.

Kompletný program:

 • 18.5.2018, 9:00-17:00 hod., Areál Zážitkového centra SENTINEL, Šafárikova 43, Rožňava

Andrássyho deň III. (o doprave pre žiakov ZŠ)

 • Prehliadka všetkých expozícií: novootvorená Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Expozícia Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Banské pracoviská, Čas pary (Parný valec a Škoda SENTINEL)
 • Tvorivé dielne
 • Jazda banským vláčikom v areáli
 • Ukážky historických vozidiel
 • Čitateľský stánok s knihami a časopismi o doprave
 • Jazdy zručnosti na kolobežkách a odrážadlách
 • Prednášky pre nahlásené skupiny:

PhDr. Silvia Lörinčíková (SNM Betliar): „Kone v záprahu, i pod kapotou.“ – Andrássyovci a ich podiel na rozvoji dopravy

Mgr. Pavol Horváth (BM Rožňava): „Plnou parou vpred!“  – Parný nákladný automobil Škoda Sentinel a parný valec v zbierkach BM

Vstup: 1 € / žiaci, dospelí

 • 19.5.2018, 17:00-23:00 hod., Areál Zážitkového centra SENTINEL, Šafárikova 43, Rožňava

Noc múzeí a galérií 2018 – nočné prehliadky Baníckeho múzea v Rožňave:

 • Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, Rožňava: Prehliadka všetkých expozícií: novootvorená Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Expozícia Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Banské pracoviská, Čas pary (Parný valec a Škoda SENTINEL);
 • Jazda banským vláčikom v areáli až do zotmenia
 • Ukážky historických vozidiel

Vstup: zvýhodnené jednotné vstupné 2 € (platí do všetkých expozícií)

18.5.2018 Vstupné : 1 € / žiaci, dospelí

19.5.2018 Vstupné : zvýhodnené jednotné vstupné 2 € (platí do všetkých expozícií)

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

PhDr. Erika Hermélyi Gecelovská, Manažér kultúry

 
+421 940 108 384
erika.hermelyi.gecelovska@gmail.com


Šafárikova 31
048 01 Rožňava

058/734 37 10

banickemuzeum@gmail.com
www.banmuz.sk

Regionálne múzeum so zameraním na baníctvo a hutníctvo a na dokumentáciu výtvarného umenia na území Gemera.