Múzeum Slovenského národného povstania

PAMÄTNÍK SNP
STÁLA EXPOZÍCIA MÚZEA SNP
Stála expozícia s tematickým sprievodcom a úlohami pre rodiny s deťmi
AREÁL PAMÄTNÍKA SNP
ŽIVOT V ZEMĽANKE
Navštívte vojakov v zemľanke a zistite, čo všetko museli používať pri získavaní
informácií o pozíciách nepriateľa, ako sa v ťažkých situáciách počas bojov orientovali a
dorozumievali.