Energoland Mochovce

Ani počas aktuálneho ročníka Noci múzeí a galérií nesmie v jeho programe chýbať Energoland Mochovce ako najmodernejšie informačné centrum a science museum o energii. Pre verejnosť, ale aj pre zamestnancov Slovenských elektrární a ich rodiny sme v piatok 17. mája 2019 pripravili zaujímavý program v Energolande až do nočných hodín.
Okrem samotných atrakcií Energolandu, ktoré sú voľne prístupné počas celého podujatia, na nás čaká počas celej noci Kúzelná fyzika, dve vystúpenia kúzelníka, atrakcie ako mash mashine a lovec svetla. Účastníci sa budú môcť zapojiť aj do súťaže a nachystali sme aj menšie občerstvenie. Programom nás bude sprevádzať moderátorka Gaia.