Považské múzeum v Žiline – hrad Strečno

Hrad z prelomu 13. a 14. storočia je prístupný verejnosti ako konzervovaná
ruina. Vznikol pôvodne ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo
mýto. Mohutné opevnenie na západnej a južnej strane z neho urobili
najlepšie opevnený hrad na hornom Považí. V roku 1970 bol vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku. Po dlhotrvajúcich rekonštrukčných prácach je
sprístupnený od roku 1995. Súčasťou hradu je gotická kaplnka, kde je
umiestnená figurína Žofie Bosniakovej. V podhradí sa nachádza Stredoveká
dedina Paseka. Aktuálne je možné pozrieť si banerovú výstavu starých
pohľadníc hradu Strečno a Starhradu, výstavu fotografií hradu Strečno
a výstavu umeleckých diel z kovu pod názvom „Zrod života z ohňa a železa“ .