Detské múzeum Severka

18.05.2019

10.30-22.00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

10.30-22.00 hod.
Interaktívna výstava „Inkovia – Deti slnka, Páni nebies...“ – prehliadka s lektorským výkladom, vstup voľný

Začiatok prehliadok:
10.30, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Adresa:
Farská 27, Nitra

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Silvia Eliášová

0908 706 287
s.eliasova@gmail.com