Dom Quo Vadis

20.5.2017

15.00 – 22.00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Výstava prác ZUŠ sv. Cecílie

15.00 – 22.00
Prehliadka galerijnej časti s možnosťou posedenia v dobrovoľníckej kaviarni

18.00
Koncert, elektrické husle, Music by Daniel Georgiev electric violin with loop, Project: F(R)EE (solo performance)

Vstupne: 2 €

So zakúpenou vstupenkou v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 hod. v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2017

 


Veterná 1/1629
811 03 Bratislava

+421

info@domquovadis.sk
www.domquovadis.sk