Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

19.5.2018

17:00 - 23:00 hod.

Stručná charakteristika a program

17.00 – 23.00 h - Vlnenie – Výstava sprístupnená počas celého podujatia

Výstava venovaná vlne ako unikátnemu prírodnému materiálu a jej

využitiu v rôznych oblastiach tradičných remesiel a domáckych výrob.

17.00 – 21.00 h - Premeny vlny - Ukážky spracovania vlny.

17.00 – 21.00 p. Grešlíková – ukážky výroby tkaníc a zápästkov

18.00 – 20.00 p. Fotta – ukážky spracovania vlny

17.00 – 23.00 h - Gubárstvo a papučiarstvo

Premietanie dokumentov o tradičných technikách výroby počas celého trvania výstavy.

17.00 – 23.00 h - Ovce moje ovce...

Zábavno-vzdelávacie aktivity pre deti, kvíz, tvorivé dielne, Malý huncút, Plstenie

17.00 – 23.00 h - Kvíz, dielnička Malý huncút

18.00 – 20.00 h - Plstenie

Vstup voľný

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Ing. Peter Szeman

 
+421 948 407 181
szeman@uluv.sk


Mäsiarska 52
040 01, Košice

+421 905 780 048

szeman@uluv.sk
www.uluv.sk