Galéria UMELKA (Slovenská výtvarná únia)

19.5.2018

12.00 – 23.30 hod.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Výstavy:

Veľká sála: Peter Rónai – Antikoncepcia. Kurátor výstavy Vladimír Beskid. Jubilejná výstava Petra Rónaia – 65. Obrazy, väčšie menšie, staršie a novšie a aj anti-obrazy, ako ich Koller nazval – a nakoniec aj také diela, ktoré nemajú ani na antiobrazový status.

Malá sála: Goetheho inštitút. Nemecko – krajina vynálezov. Prevratné nemecké vynálezy z prírodovedeckých disciplín, historické objavy a inovácie zamerané na budúcnosť sú súčasťou novej, celosvetovej putovnej výstavy Goetheho inštitútu. Citáty známych osobností, obrazy, filmy, stanovištia na počúvanie a skúšanie predstavujú
7 tematických okruhov – informatiku, energiu, mobilitu, komunikáciu, medicínu, optiku a materiál.

Klub Umelcov: Davor Kolarski – Mass production (grafika). Kritika súčasnej, konzumnej spoločnosti a skúmanie pozície jednotlivca v systémoch masovej výroby.

 

Program:

16.00 Aktuálne informácie z kultúrnej politiky – neformálna beseda s Pavlom Kráľom, predsedom Slovenskej výtvarnej únie. Konzultácie pre záujemcov o štúdium výtvarných umeleckých odborov s pedagógmi STU a VŠVU;

Konzultácie pre záujemcov o štúdium výtvarných umeleckých odborov s pedagógmi STU, VŠVU a ŠUV. Poradenstvo pri voľbe štúdia, analýza úspešnosti pri talentových skúškach na rozmanité školy (architektúra, umelecké priemyslovky a odborné školy)

18.00 Komentovaná prehliadka výstavy Peter Rónai – Antikoncepcia

21.00 Skupina Neskorý zber – Zámerné čakanie. Tanečné predstavenie vytvorené ako sled obrazov dotýkajúcich sa tém – intimita, ženskosť, čakanie, rešpekt, iritácia, osamelosť (trvanie cca 50 minút).

Vstupné: So zakúpenou vstupenkou v hodnote 2 € v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 h v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2017

Mgr. Veronika Jelenčíková

421 917 405 492
jelencikova@svu.sk


Dostojevského rad 2
Bratislava, Slovakia

+421 917 405 492

www.svu.sk
office@svu.sk