Gemersko-malohontské múzeum

19.5.2018

18.00 – 23.00 hod.

Stručná charakteristika a program

18.00 hod.

Slávnostné otvorenie riaditeľkou múzea

Hosť večera: KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom

Prehliadka stálych expozícií múzea

Stála expozícia

Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont)

 

Aktuálne výstavy:

Autorská výstava Rolanda Neupauera „NESÚVISLOSTI“

Kremíkové nebo. Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RSNET s.r.o.

Karol Pajer - Hrdina boja proti fašizmu

Spomienka muránskej kameniny

Špecifiká

Prierez vojenskou históriou ČSĽA, prezentácia vojenskej techniky, zbraní, statického

vybavenia, uniforiem a munície ozbrojených zložiek ČSSR (1954-1990)

Stretnutie s autorom a komentovaná prehliadka výstavy Rolanda Neupauera NESÚVISLOSTI

Počítačové báje a povesti – ukážka práce so starými počítačmi so sprievodným slovom zástupcov spoločnosti RSNET (od 20.00 hod.)

 

Prezentácia keramickej tvorby hrnčiarky Danky Bakšovej

 

Prednáška CHKO Cerová vrchovina „Biodiverzita regiónu Gemer-Malohont“                 (od 19.00 hod. a od 21.00 hod.)

Program sa zopakuje o 21.00 hod.

.

VSTUPNÉ: 1 €, deti do 6 rokov zdarma. 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

PhDr. Elena Lindisová

 
+421 475 632 741
+421 949 485 803
lindisova@gmmuzeum.sk


Nám. M. Tompu 5,
979 01 Rimavská Sobota

+421 475 632 741
+421 475 632 730

director@gmmuzeum.sk
lindisova@gmmuzeum.sk
www.gmmuzeum.sk

Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti na území rimavsko-sobotského regiónu so špecializáciou na dokumentáciu hmotnej a duchovnej rómskej kultúry v širšom regióne