Kalab

18.5.2019

21.00 - 23.00 hod.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Nočná vernisáž Martiny Šikulovej, študentky 3.ročníka na katedre Grafiky
VŠVU

 

Pozývame Vás na špeciálnu “nočnú vernisáž” v rámci podujatia Noc múzeí a
galérií. Inštalovanie výstavy “noc” pred vernisážou, býva často-krát sprevádzané
rôznymi rozhodnutiami a zmenami na poslednú chvíľu. Variáciami, ktoré sa
stratia v poslednom rozhodnutí. Intímnymi rozhovormi medzi kurátorujúcou a
vystavujúcou bytosťou.
Spôsobom zachytávania, komentovania, určitej intimity sa venuje aj autorka
študentka Martina Šikulová. Od verejnej intimity nahých tiel zohrávajúcich úlohu
reklamných pútačov, kde existujú rozdiely princípoch zobrazovania mužského a
ženského tela, po osobné vnímanie intimity, sexuality, spoločenských dogiem a
rolových identít. Svoje pozorovania konfrontuje s príbehmi iných žien, pracuje s
prvkami erotického priemyslu a módnych doplnkov. Konverzáciou s rôznymi
podobami fetišizácie módy telom, sexualitou, nahotou otvára aj problematiku
“krásna”, ktorá bola dlhodobo akýmsi spôsobom nazerania na umenie. Dnes sa
však otvára otázka, koho pohľadom sme sa dívali na tento typ spoločnosťou
preddefinovanej “krásy” a kto rozhoduje aj dnes čo môže byť intímne a čo nie..

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Stanislav Krajči

0915 813 615
kalabcentrum@gmail.com


Zámocká 5
811 01 Bratislava

+421 905 402 560