Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov

18.5.2019

15.00 - 22.00

Stručná charakteristika a program

Vystúpenie o .z. Sparta – strašidlá v kaštieli a iné zaujímavosti, čítanie v kaštieli

Predstavenie remesiel: zvonárstvo, kováčstvo a iné  remeslá súvisiace s výrobou zvonov

Súťaže pre deti, dielničky pre detičky

Vystúpenie sokoliara so svojím dravcom

Vystúpenie Vojenského historického klubu Dukla z Prešova

Komentované prehliadky

Vystúpenie ZUŠ F. Veselého v Stropkove

Vstupné: Bezplatný vstup

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

 


 

Hlavná 86
080 01 Prešov

+421 ​5177 347 08
+421 5175 982 20