Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov

19.5.2018

15.00 - 22.00

Stručná charakteristika a program

Program zameraný na prezentáciu málo známeho Stropkovského hradu a jeho histórie prostredníctvom povestí, scénických kompozícií, hradných hier a interaktívnych činností. Noc múzeí sa realizuje v spolupráci s OZ SPARTA.  V programe sa objaví rytier Andreas, strašidlá v podzemí, tajuplné postavy, ktoré nás prevedú výstavami múzea (pastier, vodník, „cigánka“ a ď.), hudobné vystúpenia...  Súčasťou programu je vernisáž výstavy 50 rokov vodného diela Domaša.

Program:

15.00 - Otvorenie Noci múzeí

Malá škola šermu rytiera Andreasa - šerm, lukostreľba, cesta rytierskej cnosti

17.00  - Polstoročie vodníkov na Domaši - vernisáž výstavy 50. rokov vodnej nádrže Domaša

17.30  - Tajuplné postavy v kútoch Kaštieľa  - prehliadka výstav Kaštieľa Stropkov

19.00  - Strašidlá v podzemí  - výstava rozprávkových kuriozít a živých strašidiel  - veselo-desivé dejiny podzemia Stropkovského hradu

20.00  - Staré povesti stropkovské, Príbeh rytiera Andreasa autora M. Majerníka v podaní Divadla spod veže

21:00  - Rytierov poklad - vyhlásenie súťaže o poklad rytiera Andreasa

22:00  - Dobrú noc múzeum, prídeme zas cez deň -ukončenie Noci múzeí 2018  v Stropkove

Vstupné: 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

PhDr. Mária Kotorová, PhD.

maria.kotorova@tripolitana.sk

+421  0910 930 891


 

Hlavná 86
080 01 Prešov

+421 ​5177 347 08
+421 5175 982 20