Krajské múzeum v Prešove – Rákociho palác

18.5.2019

15.00 – 22.00

Stručná charakteristika a program

-Vystúpenie detského folklórneho súboru     FIJALEČKA, ZŠ Šrobárova

-Hľadanie Rákociho pokladu

-Tvorivé dielne pre najmenších, maľovanie na tvár, prehliadka aktuálnych výstav a expozícií

- Statické ukážky historickej a modernej hasičskej techniky v spolupráci s OR HaZZ v Prešove

- Súkromná ZUŠ Miroslava Kobeláka, hudobný program

- Múzeum v noci - komentovaná prehliadka v priestoroch múzea

 

Vstupné: Voľný vstup

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Mgr. Igor Lazorík.

0903 484 551
igor.lazorik@tripolitana.sk


​Hlavná 86
080 01 Prešov

+421 ​5177 347 08
+421 5175 982 20

Regionálne múzeum s krajskou pôsobnosťou dokumentujúce vývoj regiónu Prešova s užšou špecializáciou na dejiny požiarnej techniky na Slovensku