LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM

19.5.2018

15.00 – 23.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Program:

15:00-18:00           Múzejné tvory, stvory a potvory – program najmä pre deti (s)tvoria:
* múzejná tvorivá dielňa
* 15:00 bábkovo-divadelný Minikurz animácie
* 16:00 Kynologické desatoro a koníky z Koniarne na Hornej Trebuli

18:00                       V knižnici Ostrolúckych – príbehmi z Údolia ľalií prevedie ich autorka Alexandra Pavelková

Múzejná kaviareň ponúkne kávu značky Veronia

19:30                       Les v umení – umenie v lese – debatu o vzťahu prírody a kultúry v sprievode moderátora Petra Gogolu budú viesť herečka Jana Pilzová a lesník a lesný pedagóg Igor Viszlai

21:00                      Hudobný div večeraKatarína Máliková a ansámbel

20:00-23:00         Prehliadka múzea pri nočnom osvetlení sviec

Vstupné: 1,00 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Lucia Čekovská

 
+421 905 444 342
lucia.cekovska@lesy.sk


Námestie SNP 23/35
960 01 Zvolen

+421 455 321 886

muzeum@ldmzvolen.sk
www.ldmzvolen.sk

Špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na dokumentáciu histórie lesníctva a drevárstva a komplexnú múzejnú dokumentáciu mesta Zvolen a okolie .