Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

19.5.2018

Vstupy o 21:00, 21:15, 21:30, 21:45 hod.

Stručná charakteristika a program:

NA CESTE

V apríly 1683 sa Osmanská armáda pod vedením Kara Mustafu dala na pochod do Európy. Medzi ich predpokladané ciele patrilo Rakúsko alebo Poľsko. Na základe mierovej zmluvy podpísanej medzi uhorským a poľským panovníkom, hovoriacej o vzájomnej podpore pri obrane Krakova a Viedne, sa poľský kráľ Ján III. Sobieski vydal so svojou armádou na pomoc Viedni v boji proti Turkom. Vedel, že ho čaká ťažký boj ...

 

Jedinečná atmosféra nočného hradu Ľubovňa

Vstupné: 5,00 eur dospelá osoba | 2,50eur/deti do 19r. | 10,00 eur rodina

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Ing. Otília Barlíková

 
+421 948 372 679
otilia.barlikova@hradlubovna.sk


Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa

+421 524 322 422

info@hradlubovna.sk
www.hradlubovna.sk

Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti okresu Stará Ľubovňa, Zamaguria a Pienin