Mestské múzeum Stará Turá

19.5.2018

14.30 - 00:00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Tento rok bude Noc múzeí venovaná Osudovým osmičkám v našich dejinách. Predstavíme Vám kľúčové momenty slovenských dejín od roku 1848 až 1988 – najmä osudové roky končiace na povestnú „osmičku“. Sprievodným programom tento rok bude premietanie filmov tematicky súvisiacich s prelomovými „osmičkovými“ rokmi, ako Masaryk, Dubček, či Válek. Počas celého podujatia bude návštevníkom prístupná i stála expozícia múzea.

Vstup voľný

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Lucia Poľanská

 
+421 907 740 895
polanskalucia@gmail.com


Gen. M. R. Štefánika 378
916 01 Stará Turá

+421 949 441 470
+421 907 740 895

muzeumst@gmail.com
www.dkjavorina.sk