Mestské kultúrne stredisko - Mestské múzeum v Senci

19.5.2018

15.00 - 23.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Turecký dom

Expozícia prírody a starších dejín Senca a okolia

Výstavy:

Pohľadnice pod klenbami (Senec 1957 – 2017)

Program:

15.00 – 21.00 Tvorivé dielne pre deti pri Tureckom dome (tradičná kováčska dielňa, ukážky historických zbraní, kreatívne s BEYOU...)

15.00 Otvorenie podujatia – hostia SZUŠ R. Madarászovej Orchester ľudových nástrojov pri ZUŠ v Užhorode (Ukrajina)

16.00 Prezentácia posmrtne vydanej publikácie Senčana Sándora Vojteka, zameranej na metodiku výučby literatúry. Uvedie Fenyő D. György (HU), program v maďarskom jazyku.

17.00 Divadlo Spoza Voza: Ružová rozprávka. Divadelné predstavenie pre deti pri Tureckom dome.

18.00 – 21.00 Tanečný dom pod vedením Barbory Morongovej a Františka Moronga. Vyučovanie ľudových tancov pred Tureckým domom. Hudobný doprovod Michal Noga a priatelia.

21.00 – 23.00 Revolúcia 1848 – 1949. Kossuthovci, hurbanisti. Vlastenci? Vlastizradcovia? Šovinisti? Panslávi?. Peter Šoltés, HÚ SAV, prednáška v slovenskom jazyku.

Galéria Labyrint

MsKS Senec, Námestie 1. mája 2, 903 01 Senec

Otvorená počas podujatia

Vstupné: So zakúpenou vstupenkou v hodnote 2 € v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 h v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Gábor Strešňák

 
+421 911 169 754
senecmuzeum@gmail.com


Námestie 1. mája č.2
903 01 Senec

+421 220 205 501
+421 911 169 754

senecmuzeum@gmail.com
muzeum@senec.sk

regionálne múzeum zamerané na dokumentáciu mesta Senec a okolia