Múzeum colníctva a finančnej správy

18.5.2019

(sobota) od 10:00 hod. – 20:00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Výklad:

- Vývoj výberu mýta, cla a daní na našom území, história finančnej stráže
od Rakúsko – Uhorska až po rok 1949, ukážky výstroje, výzbroje
a predmetov každodennej potreby financov v ČSR, fotodokumentácia
k výkonu služby finančnej stráže, počiatky výcviku služobných psov
v ČSR, Stráž obrany štátu (1936 – 1939)

- Daňová fotodokumetácia z obdobia Rakúsko Uhorska a ČSR,

- Ukážky uniforiem colníkov v ČSSR až po súčasnosť, vyznamenania
,plakety, emblémy Colnej správy ČSSR a ČSFR, priebeh colnej
a pasovej kontroly s fotodokumentáciou, predmety každodennej potreby
colníkov, výcvik služobných psov v ČSSR, spôsoby pašovania,

Vstupné: voľný vstup.

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Petra Klečková

+421 918 628 622
petra.kleckova@financnasprava.sk

Možnosť vyskúšať si uniformu, plombovanie a pečiatkovanie na upomienkové karty s fotografiami, ukážky z filmu o práci colníkov „Ve znamení Merkura“.


Istrijska 49
Devínska Nová Ves

+421 918 628 622