Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

19.5.2018

16.00 - 22.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

  1. Ukážky ľudových remesiel: - „Čaro keramiky“ – výrobky z hrnčiarskej dielne

  (16.00-19.30)                             - Občianske združenie   „Živé tradície“    z Tvrdošoviec

  1. Okno do sveta včiel: - Všetko o včelárstve, včelách a ich význame pre zachovanie ľudstva, výstava produktov

  (16.00-22.00)  

3. Ukážka prírodnej kozmetiky:   - Prezentácia kozmetických výrobkov na prírodnej báze predmetov

   (16.00-22.00)   

  1. Prezentácia tvorby Eriky Szolgaiovej: - Výroba domácich dekorácií a úžitkových

   (16.00-20.00)  

  1. Detský kútik „Hráme sa s deťmi“: - Kreslené hlavolamy, labyrinty, detské stolové hry

   (16.00-18.30)

  1. Upútavka k pripravovanej výstave „30 ročná vojna“ - Hravý úvod do problematiky vojenstva  17. storočia

    (16.00-19.30)    

  1. Tibetské centrum: - „Tibet park“ - predstavenie meditačného centra z Nových Zámkov, úvod do pripravovanej výstavy „Klenoty Tibetu“

    (16.00-20.00)    

  1. Interaktívna hra zameraná na aktuálnu výstavu: - „Vandrovná knižka“

     (16.00-22.00)

  1. Vyskúšanie historických kostýmov s možnosťou vyfotografovania sa: - Salón Vivien

    (17.00-20.00)

  1. Prednáška o záhadách prírody: - „Bájna skutočnosť“

   (19.00-20.00)

  1. Túlavá čitáreň: - Reportážna literatúra z ciest po Kambodži

   (20.00-21.00)

Vstupné je bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Marta Kasášová

 
+421 356 400 626
kasasova.muzeum@centrum.sk


Pribinova 6
940 62 Nové Zámky

+421 356 400 032

muzeumnz@mail.t-com.sk
www.muzeumnz.sk

regionálne múzeum zamerané na múzejnú dokumentáciu okresu Nové Zámky, s užšou špecializáciou na obdobie tureckých výbojov, osobnosť Antona Bernoláka a interetnické vzťahy