Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala Spišská Belá

19.5.2018

17.00 - 22.00 hod.

Stručná charakteristika a program

  • Sprevádzanie návštevníkov MÚZEA J. M. PETZVALA v dobových kostýmoch a oboznámenie ich s históriou múzea a životom bratov Petzvalovcov.
  • Súťaže pre deti spojené s krátkym vedomostným kvízom a pátracia súťaž pre deti v hľadaní predmetov
  • Tieňokresba pre návštevníkom v historickom ateliéri
  • Hrané scénky zo života bratov Petzvalovcov
  • premietanie filmov zo života J.M. Petzvala a O.B. PETZVALA

Vstupné: 1 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Jana Ďuricová Žakarovská

+421 918 965 708
jana.duricova@stm-ke.sk


Petzvalova 30
Spišská Belá

+421 524 591 307

muzeum.petzval@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk