Múzeum kultúry karpatských Nemcov

20.5.2017

19:00 – 24:00

Stručná charakteristika a program

Múzeum karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne sa aj v tomto roku zapája do celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií. Dvere múzea ostanú v sobotu 20.5.2017 otvorené od 19.00 – do 24.00 hodiny. Návštevníci si môžu pozrieť stálu expozíciu múzea.

V sprievodnom programe si môžu pozrieť výstavu výšiviek prihlásených do súťaže o Zlatú ihlu.

Vstupné do múzea bude v tento deň bezplatné. Cieľom podujatia je aj takýmito netradičnými formami priblížiť činnosť múzeí širokej verejnosti a prispieť k pochopeniu významu múzeí a galérií pri ochraňovaní a a sprístupňovaní nášho kultúrneho dedičstva

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2017

Anna Husárová

+421 910 676 613
husarova96@gmail.com


Nám.SNP 159
Nitrianske Pravno
expozitúra Slovenského národného múzea

+421 910 676 613

husarova96@gmail.com
www.nitrianskepravno.sk