Múzeum mesta Bratislavy

19.5.2018

11.00 – 23.30 (posledný vstup 23.00)

Stručná charakteristika a program:

Múzeum dejín mesta
Stará radnica
Otvorené: 11.00 – 23.30 (posledný vstup 23.00)

 

Výstavná sieň Stará radnica
Generácie generáciám / výstava k 150. výročiu založenia MMB

16.00, 18.00, 20.00 Asistovaná odborná prehliadka s autormi výstavy

Faustova sieň
14.30 Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy
Juraj „Šoko“ Tabaček, Jaroslava Schmidtová a Beáta Husova predstavia Antickú Gerulatu Rusovce

(potrebné vyzdvihnúť voľnú vstupenku na podujatie)
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť
16.00  Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – výtvarný ateliér

Tvorba grafík na tému Antická Gerulata v Rusovciach, vedie Martina Pavlikánová

(s voľnou vstupenkou z Faustovej siene)
Hlavné námestie
22.00 Príbeh Múzea mesta Bratislavy, videomapping

Vizuálno-svetelná show na priečelí Starej radnice
Nádvorie Starej radnice
22.30
Pressburger menu s hosťom Csongorom Kassaiom
Koncert skupiny Funy Fellows k 150. ročnému Múzea mesta Bratislavy
Múzeum vinohradníctva
Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava
Otvorené: 11.00 – 23.30 (posledný vstup 23.00)
Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín SR, priebežne
Hrad Devín
Otvorené: 10.00 – 20.00 (posledný vstup 19.30)

Magická osmička v dejinách Slovenska – výstava

Dejiny územia Slovenska od roku 828 do vzniku SR v roku 1993
Hradná pátračka.

Ukryté symboly v areáli hradu. Kto objaví všetky?
Antická Gerulata Rusovce
Rusovce
Otvorené: 10.00 – 20.00 (posledný vstup 19.30)
Skvosty z hrobov pohrebiska III – výstava

 

Navštívte aj ďalšie tematické múzeá Múzea mesta Bratislavy

Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava 

11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00

Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 2, Bratislava

11:00 – 23:30 – posedný vstup 23:00

Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica 22, Bratislava

11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00

Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica 26, Bratislava

11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00

Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6

11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2, Bratislava

11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00

Vstupné: So zakúpenou vstupenkou v hodnote 2 € v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 h v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2017

PhDr. Beáta Husová

 
+421 917 617 780
beata.husova@bratislava.sk


Radničná 1
815 18 Bratislava

+421 259 100 811

mmba@bratislava.sk
www.muzeum.bratislava.sk

mestské múzeum so zameraním na históriu, archeológiu, dejiny kultúry a umenia, numizmatiku, etnografiu, farmáciu, umelecké remeslá, vedu a techniku