Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho

19.5.2018

19:00-23:00

Stručná charakteristika a program

Počas návštevy podujatia si  návštevníci budú môcť pozrieť  exponáty Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho, budú oboznámení s históriou astronómie ako aj s osobnosťou Mikuláša Thegeho Konkolyho.

Ústredným bodom podujatia bude prezentácia o zakladateľovi  hvezdárne Mikulášovi Thegem Konkolym, jeho živote a diele, spolu s históriou hvezdárne a jej vývojom. Prezentáciu prednesie múzejník Mgr. Adrián Takáč.

Taktiež budú mať možnosť navštíviť planetárium, pričom vstupy sú naplánované nasledovne:

  1. vstup o 19:00
  2. vstup o 20:00
  3. vstup o 21:00
  4. vstup o 22:00

Následne bude v historickej budove prebiehať ukážka pozorovacej techniky a v prípade priaznivého počasia sa uskutoční aj pozorovanie nočnej oblohy.

Vstupné: 1€ pre návštevníkov, ktorí navštívia planetárium. Ostatné aktivity sú zdarma.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Adrián Takáč, múzejník

 
+421 352 451 108
adrian.takac@suh.sk


Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo

+421 352 451 102

adrian.takac@suh.sk
+421 352 451 108,  www.suh.sk

múzeum zamerané na múzejnú dokumentáciu dejín astronómie na Slovensku a osobnosť zakladateľa hvezdárne v Hurbanove – Mikuláša Konkoly-Thegeho