Múzeum petržalského opevnenia - Bunker B-S 4 Lány

19.5.2018

11.00 – 23.00 hod., vstup každú polhodinu (posledný vstup 22.30)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Expozícia palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny a vojenských uniforiem na sprievodcoch v múzeu.

Zákopy s drevozemným bunkrom.

Výstava:

Prehliadky pevnosti B-S 4 Lány rekonštruovanej do pôvodného stavu z roku 1938 s výkladom

Program:

11.00 – 23.00 Komentované prehliadky exteriéru a interiéru pevnosti (cca 45 min.)

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Ing. Martin Kubala

 
+421 904 972 254
www.mpo.sk

Vstupné: So zakúpenou vstupenkou v hodnote 2 € v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 h v Bratislave a Bratislavskom kraji.


Belinského 7
851 01 Bratislava V

+421 904 972 254

mpo@mpo.sk
mpo.sk