Múzeum polície SR

19.5.2018

13,00 - 19,00 hod.

Stručná charakteristika a program

Prehliadka stálej expozície múzea – s možnosťou odborného výkladu
Prezentácia špeciálnych technických prostriedkov z odboru kriminalistiky
Propagačné predmety

Vstupné: So zakúpenou vstupenkou v hodnote 2 € v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 h v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Anna Žilková,
PhDr. Zuzana Slameňová

+421 961 056 096
+421 961 056 087
muzeumpz@minv SR


Gunduličova 2
Bratislava

+421 961 056 096
+421 961 056 081
+421 961 056 087

muzeumpz@minv.sk
www.minv.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na múzejnú dokumentáciu a prezentáciu histórie, vývoja a činnosti bezpečnostných orgánov od vzniku ČSR až po súčasnosť