CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky

19.5.2018

15.00 – 24.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Výstava:

MŠaP 00045 – najzaujímavejšie predmety zo zbierok múzea

Program (počas celého dňa):

Grifílk – pierko – pero - historické písanie

Premietanie školských filmov

Vstupné: So zakúpenou vstupenkou v hodnote 2 € v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 h v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Zuzana Kunšteková

 
+421 917 693 235
zuzana.kunstekova@cvtisr.sk


Hálova 16
851 01 Bratislava

+421 917 693 235

zuzana.kunstekova@cvtisr.sk
www.msap.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na múzejnú dokumentáciu vývoja školstva a pedagogiky na Slovensku