Múzeum v Kežmarku

14.11.2020

Čas zverejnenia 17:00

Stručná charakteristika a program:

Kežmarský hrad je opradený bohatou históriou a legendami od svojich počiatkov, roku pána 1463. Jeho múry dodnes dýchajú príbehmi ľudí, ktoré sa časom zmenili na legendy. Jednou z nich je aj legenda o žene, ktorej duša ostala uväznená medzi svetom živých a mŕtvych za zradu voči svojmu pánovi, váženému Imrichovi Thökölymu.

Našim návštevníkom sme sa preto rozhodli priniesť jednu z najznámejších legiend Kežmarského hradu netradičným spôsobom ako audio nahrávku s názvom Zradkyňa, ktorej sa neodpúšťa.

V nadväznosti na príbeh blúdiacich duší po Kežmarskom hrade návštevníkom sprístupňujeme aj film z produkcie Slovak Ghost Hunters, ktorí navštívili náš hrad na konci augusta a snažili sa zistiť kto máta v priestoroch hradu.

Viac na stránke múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2020

Alena Madejová

+421 917 258 874
edukacne.programy@kezmarok.com


Hradné námestie 42
06001 Kežmarok

+421 524 280 072

info@kezmarok.com
www.kezmarok.com