Múzeum vo Svätom Antone

19.5.2018

Vstupy v pevne stanovenom čase: 20.00, 20.30 a 21.00 hod.

Stručná charakteristika a program

V spolupráci s Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta v Banskej Štiavnici pripravuje Múzeum vo Svätom Antone prehliadku kaštieľa spojenú s ukážkami historickej hudby. Predstavia sa absolventi akadémie: Klaudia Vašinová (spev), Jozef Čuban (gitara), Lidia Avila Parra (husle), Yuk Fan Chan (gitara) a Milan Skokan zo Sebechlieb (heligonka).

Vstupné: Dospelý 6,- €
Dieťa 3,- €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Slaná Jana

 
+421 918 877 061
info@msa.sk


 Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton

+421 456 913 932

info@msa.sk
www.msa.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou dokumentujúce dejiny poľovníctva a lovectva na Slovensku a dejiny kaštieľa vo Sv. Antone