Novohradské múzeum a galéria

20.5.2017

19:00 – 24:00

Stručná charakteristika a program

16.00
Otvorenie podujatia
16.00-18.00
„Za oponou NMG“ – Od obyčajnej veci k zbierkovému predmetu (animačný program pre deti)
HKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota a Deň biodiverzity v múzeu (ekohry – rozpoznávanie bylín podľa vône, zvukové pexeso, potravinová mandala)
16.30-17.30
„ Slovanské osídlenia Slovenska“ (prednáša PhDr. M. Mácelová, PhD., Katedra histórie FiF UMB Banská Bystrica)
17.30-19.00
„Ako Novohradské múzeum a galéria prispievajú k uchovávaniu kultúry Novohradu“ - predstavenie najúspešnejších projektov NMG za posledné roky (akvizícia, reštaurovanie, výskum)
19.00-20.30
netradičná prehliadka stálej expozície Poklady minulosti a výstav
20.30-22.00
premietanie dobrodružného historického filmu Meč a kríž (OZ Semita Iusti)

 

Sprievodné aktivity:

  • prezentácia práce študentov Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša- Hámre( ukážky zlatníckych prác)
  • prehliadka výstav
  • prezentácia činnosti OZ Siváci( rekonštrukcia spôsobu života Slovanov vo Veľkomoravskej ríši)
  • predstavenie detského sprievodcu po múzeu, vyhlásenie ankety o jeho meno
  • "Prineste svoje poklady“ (ohodnocovanie a určovanie Vašich vzácnych predmetov odborníkmi z múzea)

Vstupné: dospelí 1,-€, deti 0,50 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2017

Mgr. Michaela Škodová

+421 474 332 502
skodova@nmg.sk


Kubínyiho nám.3
984 01 Lučenec

+421 474 332 502

nmlc@stonline.sk
www.nmg.sk

regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na historický vývoj Novo- hradu, so špecializáciou na dejiny smaltovníctva, dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického kraja, galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období až po súčasnosť s dôrazom na oblasť Novohradu