Novohradské múzeum a galéria

19.5.2018

16.00 – 22.00 hod.

Stručná charakteristika a program

  • od 16.00 animačný program, kde si deti budú môcť vypočuť klasické rozprávky, ktoré si v minulosti rozprávali medzi sklárskymi robotníkmi v Novohrade. Pre deti sú pripravené tiež tvorivé dielne, kde si budú môcť sami vyzdobiť sklenené výrobky rôznymi technikami
  • Štátna ochrana prírody SR- Správa CHKO Cerová vrchovina bude prezentovať svoje aktivity pri príležitosti Dňa biodiverzity o ochrane prírody na území Novohradu a deti si budú môcť vyskúšať, na akej úrovni pracujú ich zmysly pri rôznych ekohrách.
  • Odborní zamestnanci NMG si v spolupráci s OZ Skálnik Dolná Bzová a OZ Prvá iskra z Utekáča pripravili zaujímavé rozprávania zo života sklárov žijúcich v Novohrade a Malohonte, ale aj o práci v hutách, až do posledných okamihov ich fungovania. Súčasťou rozprávania budú videonahrávky z výroby.
  • Počas celého trvania podujatia budú sprístupnené výstavy Variácie skla z Novohradu a Podpoľania s komentovanou prehliadkou v podaní kurátora, a Vedecká hračka – Kaleidoskop.
  • na záver v priestoroch stálej expozície Poklady minulosti netradičná forma prehliadky v podaní Divadelného súboru Timrava

 

Počas podujatia si návštevníci budú môcť priniesť so sebou predmety, ktoré im odborní pracovníci radi určia, prípadne ohodnotia, či odfotiť sa v dobových odevných súčiastkach.

K dispozícii bude výborná káva a tiež ochutnávka tradičných sklárskych jedál. Súčasťou podujatia bude prezentácia súčasných sklárov pôsobiacich v Novohrade skrz rôzne zdobiace techniky.

Záver podujatia Noc múzeí a galérií 2017 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci bude o 22.00.

Nosnou témou podujatia bude tradičná kultúra sklárov Novohradu a Malohontu.

Vstupné: 1,-€

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Michaela Škodová

+421 908 604 823
skodova@nmg.sk


Kubínyiho nám.3
984 01 Lučenec

+421 474 332 502

skodova@nmg.sk
kaczarova@nmg.sk
www.nmg.sk

regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na historický vývoj Novo- hradu, so špecializáciou na dejiny smaltovníctva, dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického kraja, galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období až po súčasnosť s dôrazom na oblasť Novohradu