Novohradské múzeum a galéria

18.5.2019

16.00 – 21.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Výstava:

30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

Program:

16.00 – 19.00

Ekohry pre deti organizované ŠOPSR- CHKO Cerová vrchovina, tvorivé dielne zamerané na recyklované výrobky

Animačný program pre deti „Za oponou NMG“ – Od obyčajnej veci k zbierkovému predmetu

Spracovanie byliniek, esenciálne oleje a výroba liečivého balzamu či eko čistiaceho prostriedku

17.00

Komentovaná prehliadka výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

18.30

Prednáška Formy ochrany kultúrneho dedičstva v regióne

19.00-20.30

Premietanie dokumentárnych filmov o prírode

20.30

Netradičná prehliadka stálej expozície Poklady minulosti

Vstupné: 1,-€

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Mgr. Michaela Škodová

+421 908 604 823
skodova@nmg.sk


Kubínyiho nám.3
984 01 Lučenec

+421 474 332 502

skodova@nmg.sk
kaczarova@nmg.sk
www.nmg.sk

regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na historický vývoj Novo- hradu, so špecializáciou na dejiny smaltovníctva, dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického kraja, galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období až po súčasnosť s dôrazom na oblasť Novohradu