Obecné múzeum v Nedožeroch–Brezanoch

18.5.2019

16.00 – 22.00 hod.

Stručná charakteristika a program

PRÍĎTE K NÁM DO MÚZEA

Prehliadka starých expozícií

ZASTAVENIA V ČASE

  • v jedenástich tématických celkoch ponúka poznatky o prírodných danostiach obce i o najdôležitejších medzníkoch dejinného diania.

AKO SA RODILO PLÁTNO

  • prostredníctvom zhromaýdených dokladov a panelovej prezentácie zoznamuje s postupom pri zhotovovaní domáceho plátna

 

Možnosť prehliadky študijného depozitára 18. Máj 2019

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Eva Kucharovičová

+421 908 887 213


Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367
972 12 Nedožery-Brezany

+421 908 887 213