Obecné múzeum v Nedožeroch–Brezanoch

19.5.2018

16.00 – 22.00 hod.

Stručná charakteristika a program

ROZPRÁVANIE O NOVÝCH MUZEÁLIÁCH

  • Prehliadka stálej expozície ZASTAVENIA V ČASE, ktorá v jedenástich tematických celkoch prináša poznatky o prírodných danostiach obce

i o najdôležitejších medzníkoch dejinného diania.

  • Ako sa rodilo plátno. Ukážky spracovania textilného vlákna na plátno.
  • Zaujímavosti študijného depozitára.
  • Príbehy nových múzejných predmetov

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Eva Kucharovičová

+421 908 887 213


Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367
972 12 Nedožery-Brezany

+421 908 887 213