Podunajské múzeum v Komárne

19.5.2018

BUDOVA MÚZEA A KNIŽNICE, Palatínova 8: Otvorené : 14.00 – 23.00 hod.
KULTÚRNY PALÁC, Palatínova 13 : Otvorené : 14.00 – 23.00 hod.
ZICHYHO PALÁC, Nám. gen. Klapku 9 : Otvorené : 14.00 – 23.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Budova múzea a knižnice

- prehliadka stálych expozícií

- hry a tvorivé dielne (puzzle, vyhotovenie reprodukcií výtvarných diel v obrazárni a rôznych papierových dekorácií

- Ukážka historickej lukostrelby (Lukostrelecký klub „Fekete sólyom“)


Palatínova 8, 945 05 Komárno

Kultúrny palác

- Vernisáž putovnej výstavy „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“, kópie zbierkových predmetov a rekonštrukcie odevu keltského, rímskeho a avarského bojovníka vyhotovené žiakmi Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch, archeologické nálezy boli zapožičané zo SNM-Archeologického múzea v Bratislave

- Tvorivé dielne k výstave „Umelecké remeslo“ (ukážky ručného spracovania kovov: gravírovanie, cizelovanie, zlatnícke práce, razenie mincí)

 

- prehliadka expozícií 14.00-23.00

- vernisáž výstavy 16.00

- tvorivé dielne 17.00-19.00


Palatínova 13, 945 05 Komárno

Zichyho palác

- prehliadka stálych expozícií a putovnej výstavy „Svet macíkov – zázračný svet zberateľky lyšových medvedíkov Anny Szóda“

- tvorivé dielne k výstave „Svet macíkov“ – vyhotovenie macíkov z rôznych materiálov

 

- prehliadka expozícií a výstavy 14.00-23.00

- tvorivé dielne 14.00 – 20.00


Nám.gen.Klapku 9., 945 05 Komárno

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

PaedDr.Csilla Dorotovičová,PhD.

 
+421 357 711 496
muzeumkomarno@gmail.com


Palatínova 13
945 05 Komárno

+421 357 711 496

muzeumkomarno@gmail.com
www.muzeumkn.sk

regionálne múzeum s múzejnou dokumentáciou okresu Komárno, histórie, národopisu maďarskej národnostnej menšiny, výskumu a dokumentáciu interetnických vzťahov na území NSK, v rámci užšej špecializácie zamerané na výskum a dokumentáciu rímskych pamiatok v okrese Komárno, na výskum a dokumentáciu vývoja prírody južnej časti Podunajskej nížiny