Ponitrianske múzeum v Nitre

Dom ľudového bývania v Šali

19.5.2018

12.00 – 23.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Program:

13.00 – 23.00 hod.

  • prehliadka expozície:

Najstaršie časti pamiatkovo chráneného obytného domu pochádzajú z 1. polovice 19. storočia. Budova reprezentuje typ roľníckeho domu, ktorý bol dominantný v tomto období na celom juhozápadnom Slovensku. Objekt sa vyznačuje sochovou konštrukciou domu, trstinovou strechou a vypletanými stenami obytnej časti objektu. Mobiliár, ktorý je skoro identický s predchádzajúcou expozíciou poskytlo Vlastivedné múzeum v Galante.

  • prehliadka výstavy:

Maľovaný hodváb a šperk

Výstava ručne maľovaných hodvábnych šatiek Gabriely Kodadovej.

14.30 hod.

  • hudobné pásmo z rôznych žánrov v podaní žiakov ZUŠ v Šali

17.30 hod.   Čerti a Kačena

  • divadelné predstavenie v podaní Divadla Materinky zo Šale

20.30 hod.   Kde bývajú strašidlá

  • strašidlá zo známych príbehov prebývajúce v domčeku
  •  malá ukážka LED svetelnej show v podaní DDZ Tormenta z Nitry

V prípade nepriaznivého počasia zmena programu vyhradená

Vstup voľný

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Veronika Resoövá

+421 0918 677 647
ponitrianskemuzeum@gmail.com


Štefánikova tr. Č. 1
949 01 Nitra

+421 037 651 00 00

ponitrianskemuzeum@gmail.com
www.muzeumnitra.sk