Ponitrianske múzeum v Nitre

19.5.2018

10:00 - 24:00 hod.

Stručná charakteristika a program:

  • prehliadka expozície:

Skvosty dávnovekého Slovenska

Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 18 storočia.

  • prehliadka výstav:

Nitriansko v zrkadle dejín

Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dobu dejinnú, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10. storočí

Život v lesných a vodných biotopoch

Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch vyskytuje.

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku.

Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov, nástrojov, zbraní a keramiky, priblíži život človeka v dobe bronzovej. Žiaci základných škôl si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si niektoré techniky výroby predmetov.

Drotárstvo súčasnosti

Výstava súčasnej tvorby umeleckých drotárov zo Slovenska.

Iné činnosti V.

Výstava študentských práv Ateliéru Médea a hosťujúcej školy z chorvátskeho Osijeku.

  • ukážka práce odborných pracovníkov

12.00 – 21.00 hod.   ,,Po stopách pravekých metalurgov“

  • výchovno-vzdelávací program pre mládež s interaktívnymi činnosťami (pracovné listy, krížovky) a tvorivou dielňou, v ktorej si môže každý vyrobiť miniatúru nádoby, alebo idolu z modelovacej hliny

14.00 – 22.00 hod.

  • pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si v tvorivej dielni každý môže vyskúšať vyrobiť jednoduché srdiečko z drôtu a  zapojiť sa do projektu Drôtované Slovensko, s možnosťou vypletenia kúsku rodného kraja na mape Slovenska z drôtu

19.00 – 21.00 hod.

  • vystúpenie folklórneho súboru Briežok z Jedľových Kostolian (účastník folklórnej show Zem spieva).  Predstaví sa ženská spevácka skupina, detský folklórny súbor s gajdošskými piesňami a hrou na píšťalky

Vstup voľný

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Ľubica Packová – Zahradárová

 
+421 376 510 000
ponitrianskemuzeum@gmail.com


Štefánikova tr. č 1
949 01 Nitra

037/651 00 00

ponitrianskemuzeum@gmail.com
www.muzeumnitra.sk

múzeum s krajskou pôsobnosťou, dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území Nitrianskeho samosprávneho kraja