Regionálne múzeum Mojmírovce

18.05.2019

15.00-22.30

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

15.00-22.30 hod.
- komentovaná prehliadka expozície Slávne rody
- v rámci májového večera sa dvakrát odohrá divadelné predstavenie Mesačné svetlo lásky v podaní Teatra ORLUS a to o 18,00 hod. a o 20,00 hod.

Adresa:
Za parkom 23, Mojmírovce

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Pavol Doman

0908 174 071
muzeummojmirovce@gmail.com