Regionálne múzeum Podzoboria

18.05.2019

17.00-23.00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

17.00-23.00 hod.
- Komentovaná prehliadka múzea (priebežne)
- Premietanie archívnych filmov o ľudových tradíciách Podzoboria
- Ukážka paličkovania podzoborskej čipky s možnosťou vyskúšania
- Kvízová súťaž pre deti (celý večer)

Adresa:
Dolné Obdokovce 7

Vstupné: Zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Ing. Alexander Fehér

0907 890 753
sandfeher@gmail.com