ŠARIŠSKÉ MÚZEUM V BARDEJOVE

18.5.2018, 20.5.2018

Historická radnica – Slobodné kráľovské mesto Bardejov: 18.00 - 20.00, 18.5.2018
MĽA, Bardejovské Kúpele: 10.00 – 17.00 , 20. 5. 2018

Stručná charakteristika a program

Historická radnica – Slobodné kráľovské mesto Bardejov

Komorný koncert žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy v Bardejove

Večerná prehliadka expozície

Vstup: 18.00- ukončenie: 20.00

Vstupné základné: 2€, Zľavnené: 1,50€, 1€

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Valentina Koščová

 
+421 544 722 009
sarmus@nextra.sk

MĽA, Bardejovské Kúpele

Sprievodné podujatie k Noci múzeí a galérií:
  1. 5. 2018

Hrnčiarska nedeľa

Svoju  tvorbu a zručnosti predstavia tradiční  hrnčiari a keramikári. Návštevníci si budú môcť  vyskúšať  remeslo na vlastnej koži

Od 14.00 – do 17.00 hod.  – Hudobný program

Vstup: 10.00- ukončenie: 17.00

Vstupné základné: 2€, Zľavnené: 1,50€, 1€

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Lukáš Jonov

 
+421 544 722 072
sarmus@nextra.sk


Radničné nám. 13
085 01 Bardejov

+421 544 722 072
+421 544 724 309

sarmus@nextra.sk
www.muzeumbardejov.sk

regionálne múzeum dokumentujúce históriu, národopis, dejiny umenia a prírodné vedy regiónu Šariša s užšou špecializáciou na ikonopisnú tvorbu na území Slovenska a zoológiu východného Slovenska