Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok

19.5.2018

15.00 – 24.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Tohoročná Noc múzeí a galérií v SNG Zvolenský zámok bude podobne, ako po uplynulé roky prebiehať v spolupráci s banskobystrickými a zvolenskými galériami a múzeami. Nosnou témou tohto ročníka je „Originál a kópia v minulosti a 21. storočí“, ktorú počas celej noci návštevníkom prinesieme formou prednášok, workshopov, koncertu a zážitkových aktivít.

Program:

15:00

Slávnostné otvorenie NMaG 2018 na vnútornom nádvorí SNG Zvolenský zámok spojené s detským divadelným predstavením.

 

15:30 – 17:30

Sobotná bašta na zámku I. + II.

Tvorivý Ateliér určený pre rodiny s deťmi, počas ktorého si vlastnoručne vytvoria fotogramy vybratých umeleckých diel.

 

15:30 – 16:30

3x väzba – KVETY, PAPIER, VLASY.

Interaktívna ukážka troch druhov väzby (viazanie), priblíženie ich moderných foriem i porovnanie ich vývinu od minulosti po dnešok.

 

17:00 – 19:00

Tandemová prednáška z cyklu „Pozrime sa na to štýlovo“ s titulom „Originál a kópia v minulosti a 21. storočí“

Pozvaní hostia – Mgr. Martin Čičo (kurátor zbierky starej kresby a grafiky SNG) a doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. (vysokoškolský učiteľ, teoretik populárnej kultúry a interpretácie filmu) nám prednesú svoj pohľad na tému kópie v umení v minulosti a dnes.

 

19:30 – 21:30

Umenie a hudba v 16.-18. storočí

Dvorný reštaurátor SNG Zvolenský zámok, Mgr. art. Miroslav Slúka nám na dielach v expozícii umenia 16.-18. storočia priblíži ikonografický význam zobrazovaných námetov. Jeho prednášku ukončí koncert univerzitného komorného orchestra MLADOSŤ, pod taktovkou Mgr. Pavla Martinku z Banskej Bystrice, ktorý návštevníkom ponúkne takmer neznáme skladby slovenskej hudby týkajúce sa tohto obdobia.

 

21:30 – 23:30

Život obrazu

Na štyroch vzácnych umeleckých dielach zo zbierok SNG sa štyria pracovníci SNG Zvolenský zámok pokúsia návštevníkom prerozprávať život diela od jeho vzniku, cez jeho akvizíciu do našich zbierok, spôsob ošetrenia až po jeho púť slávnymi galériami doma i v zahraničí.

 

21:30 – 24:00

Kino Krypta – projekcia vybraných krátkometrážnych hororových snímok v priestoroch zámockej krypty.

Vstupné: 1€ / osoba

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. art. Erika Trnková

  +421 911 405 611 erika.trnkova@sng.sk

Nám. SNP 1
960 01 Zvolen

+421 452 453 007

lektori.zvolen@sng.sk
www.www.sng.sk