Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

18.5.2019

18:00 – 23:00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Noc plná tajomstiev ... príďte ich s nami odhaľovať v rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérii. Zabavíte sa aj poučíte počas nočnej prehliadky expozícií múzea i pri plnení rôznych úloh na pripravených stanovištiach. Nájdete odvahu zísť do podzemia jaskyniarskym rebríkom? Ak to zvládnete, o čom vôbec nepochybujeme, môžete pokračovať chodbami jaskyniarskej expozície, objavovať tajomstvá jaskynného mikrosveta, získavať nové informácie o jaskyniach a jaskyniarstve a tí odvážnejší prejdú aj jaskynnou plazivkou. Sú pre Vás pripravené edukačné hry s tematickým zameraním na náš zbierkový fond a tiež elfský trh s poznávaním rastlín. Dozviete sa aké záhady skrývajú hlbiny Zeme. Čo ukrývajú staré dokumenty zistíte pri riešení kvízu alebo aj pri skladaní puzzle. Na záver získate mnohé zaujímavé informácie zo života našich dravých vtákov a vyskúšate si svoju šikovnosť pri výrobe pazúra dravca, ktorý bude poslednou súčasťou náhrdelníka, ktorý si postupne vytvoríte sami ako odmenu za absolvovanie pripravených aktivít.

1 € dospelí a deti od 3 rokov

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Mgr. Eva Mauritzová

044/5477211
eva.mauritzova@smopaj.sk


Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš

044/5477210

smopaj@smopaj.sk
www.smopaj.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť ochrany prírody a krajiny