SNM–Múzeum M.R. Štefánika v Košariskách

19.5.2018

12.00 – 21.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Návštevníci Múzea M. R. Štefánika si počas programu ,,Noci múzeí a galérií“ môžu pozrieť výstavu v evanjelickom kostole v Košariskách pod názvom „Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik  (21. júla 1880 - † 4. máj 1919)“.

Program  Múzea M. R. Štefánika v Košariskách ponúka možnosť prehliadky  expozície rodného domu s lektorským sprievodom. Od 16:00 hod. bude prehliadka obohatená scénickým vstupom „Za hviezdami na Tahiti s Milanom Rastislavom Štefánikom“.

Návštevníci budú môcť ochutnať exotický nápoj z Tahiti

Vstupné: 2 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Marián Imriška

 
+421 342 451 102
marian.imriska@snm.sk


Košariská č. 92, 906 15


marian.imriska@snm.sk
www.snm.sk