Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

19.5.2018

15.00 – 22.00 hod.

Stručná charakteristika a program

- komentované prehliadky múzea a skanzenu

- ukážky reštaurovania zbierkového predmetu

- hádanková hra

- jazdy Nitrianskou poľnou železnicou

Voľný vstup, Jazda NPŽ 3 Eurá

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Svetlana Ďuranová

+421 376 572 553
duranova@agrokomplex.sk


Dlhá 92
950 50 Nitra

+421 376 572 578

muzeum@agrokomplex.sk
www.spmnitra.sk