Slovenský olympijský výbor – Slovenské olympijské a športové múzeum

19.5.2018

19.00 - 23.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Kremnické múzeá a expozície sa v tomto roku opäť spojili, aby svoje brány otvorili pre návštevníkov v netradičnom večernom čase počas už tradičnej Noci múzeí a galérií. V sobotu 19. mája 2018 budú môcť návštevníci od 19.00 hodiny využiť túto vzácnu príležitosť a navštíviť expozície NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica, expozíciu Mincovne Kremnica, Stálu expozíciu dejín lyžovania SOV – Slovenského olympijského a športového múzea či Múzeum gýča v Bellovom dome. V rámci tohto podujatia si pripomenieme hneď niekoľko významných výročí: 25 rokov Národnej banky Slovenska oslávime v Múzeu mincí a medailí, 690 rokov od založenia slávi kremnická mincovňa, a v neposlednom rade spoločne oslávime 690. výročie udelenia mestských privilégií Kremnici.

 

Adresa objektu  v ktorom budú prebiehať aktivity v rámci Noci múzeí a galérií 2017:

SOV – SOŠM - Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku
Štefánikovo nám. 14
967 01 Kremnica

Vstupné:
Počas Noci múzeí a galérií bude vstup do expozícií voľný,
s výnimkou výstavy v galérii NBS – Múzea mincí a medailí.

Vstupné na výstavu „Giorgio de Chirico – Marc Chagall: Príbehy“
• 5 € dospelí / 3 € deti, študenti, seniori, ZŤP
• rodinné vstupné: 10 € + 1 €/dieťa
• deti do 6 rokov: vstup voľný

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Erika Haas Kianičková

 
+421 456 780 314
erika.haas.kianickova@nbs.sk


Štefánikovo nám. 11/21
967 01 Kremnica

+421 456 780 314

muzeum@olympic.sk
www.muzeum.olympic.sk

špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou na múzejnú dokumentáciu dejín telesnej kultúry, športu a turistiky, olympijského hnutia v SR