SNM-Archeologické múzeum

18.5.2019

10:00 – 23:00

Stručná charakteristika a program

Výstavy:

 • Interaktívny program Archeologické objavovanie č. 4 -  Spoznávajme staroveký Egypt
 • Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave
 • Skanzen – Slovanská chata
 • Interaktívna výstava – Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kr.
 • Českí archeológovia na Slovensku
 • Laterárius – Dejiny tehliarstva na Slovensku
 • Stĺp Marca Aurélia a Slovensko
 • Nové prírastky v zbierkach Archeologického múzea SNM

 

Program:

Prvých 100 platiacich návštevníkov dostane chutný archeologický darček.

10:00 – 17:00 - Tvorivé dielne pre deti – Spoznávajme staroveký  Egypt (výroba vešebtov, postavičky Narmera, hlinených skarabeov)

13:00, 15:00, 17:00vystúpenia šermiarov skupina Svjatogor, predstavenie zbraní a bojovej taktiky z obdobia včasného stredoveku

10:00 – 17:00 – hra na archeológov v malom archeologickom pieskovisku

 

Prednášky:

18:00 - O mečoch a mečiarskom remesle v podaní popredného výrobcu mečov majstra Roberta Môca

19:00 – egyptologické prednášky :

 • Lucia Hulková - Smrť na Níle. Pohrebné zvyklosti starovekých Egypťanov.
 • Veronika Dubcová - Ako sa žilo v staroegyptských mestách?
 • Prezentované budú aj výsledky výskumu slovenských archeológov v Egypte

Vstupné: 3€, deti do 10 rokov zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Mgr. Anna BajanováŽižkova 12
Bratislava

+421 903 394 260

archeolog@snm.sk
vladimir.turcan@snm.sk
www.snm.sk