SNM-Historické múzeum

18.5.2019

10.00 - 23.00

Stručná charakteristika a program

Expozície

Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek (3. poschodie)

Klenotnica (Podbránie)

 

Výstavy

Martin Benka (3. poschodie)

Nebáť sa moderny! (3. poschodie)

Rusko a Habsburská monarchia – Čriepky z dejín 18. storočia (2. poschodie)

Bratislavský hrad na grafikách (2. poschodie)

Kelti z Bratislavy (-1. poschodie)

 

Priestory Hradu:

Korunná veža (3. poschodie)

Reprezentačné siene Františka Štefana (1. poschodie)

Hradná kaplnka (Hudobná sieň, 1. poschodie)

Archeologické nálezy in situ pod nádvorím (-1. poschodie)

Hradná studňa (Nádvorie)

 

Program:

11.00 Striebro zo zbierok múzea (Andrea Milanová)

Komentovaná prehliadka Klenotnice prezentujúcej predmety z fondu drahých kovov

13.00 Z dejín Bratislavského hradu (Juraj Kucharík)

Prednáška o dejinách Hradu v Hradnej kaplnke (Hudobná sieň, 1 .poschodie)

14.00 Nebáť sa detského sprievodcu! (Helena Cibulková)

Komentovaná prehliadka výstavy Nebáť sa moderny! pre deti vo veku 8 až 14 rokov

14.30 Príbeh monštrancie (Alena Piatrová)

Komentár v predsálí Hradnej kaplnky (1. poschodie)

16.00 Rusko a Habsburská monarchia (Pavol Komora)

Komentovaná prehliadka výstavy Rusko a Habsburská monarchia – Čriepky z dejín 18. storočia

17.00 Benka maľuje Slovensko

Program pre deti vo veku 7 až 15 rokov a tvorivé dielne vo výstave Martin Benka

18.00 Nebáť sa moderny! (Klára Prešnajderová, Zuzana Šidliková)

Komentovaná prehliadka zameraná na Oddelenie módne a textilné a Oddelenie grafické

20.00 Benka maľuje Slovensko

Program pre deti vo veku 7 až 15 rokov a tvorivé dielne vo výstave Martin Benka

 

*Maximálny počet na program Benka maľuje Slovensko je 20 detí.

Uprednostnení budú uchádzači registrovaní vopred na mail: hradpodujatia@gmail.com

** Začiatok programov je vždy v priestoroch danej výstavy.

 

Otvorené depozitáre

SNM-Historické múzeum aj tento rok sprístupní vybrané depozitáre.

Depozitár umeleckej maľby a sochy o 15.0018.00 (Hana Kližanová)

Depozitár papiera o 16.0019.00 (Martina Vyskupová, Zuzana Luprichová)

Depozitár kombinovaného materiálu o 17.0020.00 (Eduard Belušák)

 

*Vstup do depozitárov je obmedzený na max. 10 návštevníkov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na prehliadku vopred mailom na hradpodujatia@gmail.com alebo osobne na 3. poschodí pri hlavnom schodisku.

Vstupné: 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Jana Hutťanová,
Andrea Litváková

+421 915 993 301 ,03,
bratislavskyhrad@snm.sk


Bratislavský hrad
Bratislava

+421 915 993 301 ,03,

bratislavskyhrad@snm.sk
www.snm.sk