Pamätný dom Kálmána Mikszátha (Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku)

19.5.2018

Stručná charakteristika a program:

10.00 – 14.00 - Prehliadka expozície so sprievodným lektorským výkladom

„Tu prežil…”

Expozícia predstavuje návštevníkom život a literárne dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha, ďalej život v Sklabinej v 19. storočí. Kálmán Mikszáth sa narodil a vyrastal v Sklabinej, a toto zmiešané slovensko-maďarské prostredie malo veľký vplyv na jeho literárnu tvorbu. Tomuto prostrediu, kraju a svojim koreňom ostal verný do konca života. A práve tento úzky vzťah spisovateľa k svojmu rodisku je hlavnou témou výstavy, ktorá sa nachádza v štyroch miestnostiach pamätného domu.

14:00 – 15:00 Kálmán Mikszáth - Nebohý baránok - bábkové divadlo pre deti

15:00 – 16:00 Maľba na kameň

16:00 – 17:00 Prezentácia dobových hier a hračiek (chodúle, katapult, gulečník, súboj, zábavné rozbíjanie orechov) na nádvorí Pamätného domu.

17:00 – 19:00 Premietanie filmu: Kálmán Mikszáth – Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.

19:00 – 20:00 Diskusia o filme.

Vstupné:
Dospelí: 3 €
Žiaci, študenti, ISIC, ITIC a EURO 26: 2 €

Na bábkové divadlo a premietanie filmu je voľný vstup..

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. János Hushegyi

 
+421 220 491 257
janos.hushegyi@snm.sk


Sklabiná č. 188
991 05 Sklabiná

+421 259 100 812

zita.nemethova@gmail.com
www.snm.sk