SNM–Múzeum Rusínskej kultúry v Prešove

19.5.2018

10.00 - 23.00 hod.

Stručná charakteristika a program

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa aj tento rok zapojí do celosvetového podujatia „Noc múzeí a galérií" v spolupráci s STM – Národnou kultúrnou pamiatkou Solivar v Prešove. Pre návštevníkov sme pripravili bohatý program na celý deň v sobotu 19. mája 2018.

V čase od 10:00 do 15:30 v priestoroch sídelnej budovy nášho múzea na ul. Masarykovej 20 v Prešove ponúkneme návštevníkom prehliadky na oboznámenie sa so životom a kultúrou Rusínov. Pre deti a mládež sú pripravené tvorivé dielne

a ďalšie aktivity v rámci „Školy v múzeu". Na svoje si príde každá veková kategória.

PROGRAM začne o 10:00 hod. 
10:00 – otvorenie podujatia
10:10 – prednáška – Život Rusínov od začiatku 20. storočia po súčasnosť
11:00 – premietanie krátkych filmov s rusínskou tematikou
10:00 – 15:30 prebiehajú aj prehliadky stálej výstavy múzea
13:00 – 15:00 Tvorivé dielne pokračujú ukážkami niektorých tradičných remesiel
15:30 – ukončenie podujatia v priestoroch SNM-MRK v Prešove

Od 16:00 hod. SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pokračuje spoločným program v priestoroch STM – NKP Prešov – Solivar – Národnej kultúrnej pamiatky budovy Skladu Soli, Námestie osloboditeľov 4, Prešov – Solivar.

PROGRAM po 16.00 hod. 
16.00 – Slávnostné otvorenie
16.10 – 16.40 Bábkové divadlo
16.40 – 17.00 Akordeón Band
17.00 – Prehliadka areálu s výkladom
18.00 – 18.30 Bábkové divadlo
18.30 – 18.50 Akordeón Band
18.50 – 19.00 Slávnostné odhalenie banského vozíka
19.00 – Prehliadka areálu s výkladom a s prekvapením od kvarteta pod vedením MUDr. Igora Katančíka
20.00 – Výstup na klopačku s prekvapením od kvarteta pod vedením MUDr. Igora Katančíka
21.00 – 22.00 Vystúpenie skupiny PADÁK
22.00 – Záver

Sprievodné akcie: 
Maľovanie na tvár, ukážky tvorby drôtenej čipky, premietanie filmov, občerstvenie, strelnica, nafukovací hrad, stánky s remeslami.

Výstavy: 
Nový solivar prezident Masaryk
Radosť, farba, tvar – výstava žiackych prác CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove
Očami detí – výstava žiackych prác rôznych techník ZUŠ Jána Poschla

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vstupné: 1 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

PhDr. Oľga Glosíková, DRSc.

+421 905 926 291
olga.glosikova@snm.sk


Masarykova 20
08001 Prešov

+421 905 926 291

olga.glosikova@snm.sk
www.snm.sk