SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi

19.5.2018

15.00 - 22.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je vzdelávacie stredisko, ktoré poskytuje výchovno–vzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na území Slovenska. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

Počas programu Noci múzeí  a galérií budú mať návštevníci možnosť prehliadky stálych expozícií múzea a priestorov bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Prvá časť expozície  (Barak č. 1) približuje Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938-1945. Druhá časť expozície (Barak č. 4) je venovaná všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska, mapuje hlavné koncentračné a vyhladzovacie tábory, do ktorých boli deportovaní. Posledná časť tejto expozície zobrazuje tých, ktorí počas vojny Židov zachraňovali a bolo im udelené vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi. V jednotlivých budovách a deportačnom vagóne budú premietané audiovizuálne výpovede preživších holokaustu zo Slovenska.  

Vstupné: 2 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Matej Beránek

 
+421 915 760 552
matej.beranek@snm.sk


Kasárenská 1005
926 01 Sereď

+421 312 451 106

martin.korcok@gmail.com
holocaustmuseum.sered@gmail.com
www.snm.sk