Stredoslovenská galéria

19.5.2018

16.00 - 23.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Bethlenov dom, Dolná 8

16.00 - 23.00 Prehliadka výstavy malieb J. Farmanovej V mojich záhradách
17.00 - 20.00 Tvorivé dielne k výstave
20.00 Komentovaná prehliadka: Stála expozícia S. Filka v SSG / Časť prvá: J. Ballx, HOB

 

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

16.00 - 23.00 Prehliadka výstavy B. Baláža ghOstwriter
16.00, 17.00 Premietanie animovaných filmov pre deti v klube Pretória
Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti (2 x po 54 min.)
17.00 - 20.00 Tvorivé dielne k výstave (loggia Pretória)

 

Vila Dominika Skuteckého so záhradou, Horná 55

16.00 - 23.00 Prehliadka Stálej expozície D. Skuteckého
Od 16.00 Piknik a hry v záhrade vily, ponuka kníh pre deti a o umení z Artfora BB
17.00 Detská čitáreň, spolu s Artforum Banská Bystrica, Literárna bašta
18.00 Komentovaná prehliadka s kurátorkou KB
21.00 Koncert hudobnej skupiny Clube de esquiar s projekciou

Vstupné:

1 € / ZŤP a deti do 6 rokov bezplatne (vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií 2018 v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene a s ňou majú návštevníci vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Zuzana Medzihorská

048 / 470 16 13
p.r.manager@ssgbb.sk


Dolná 8
Banská Bystrica

048 / 470 16 15

ssgbb@ssgbb.sk
www.ssgbb.sk