SÍDELNÁ BUDOVA SNM, SNM-PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

V okrem stálych prírodovedných expozícií budú k dispozícii aj dočasné výstavy z oblasti hudby a výtvarného umenia, množstvo prednášok ako napríklad Objavovanie strateného sveta praveku Slovenska – plazy druhohôr, alebo Čo nám prezradia bežné druhy vtáctva o našej krajine a tvorivých dielní ako je Maľujeme hudbu možnosť nazrieť do antropologického depozitára