Kalab

Pozývame Vás na špeciálnu “nočnú vernisáž” v rámci podujatia Noc múzeí a
galérií. Inštalovanie výstavy “noc” pred vernisážou, býva často-krát sprevádzané
rôznymi rozhodnutiami a zmenami na poslednú chvíľu. Variáciami, ktoré sa
stratia v poslednom rozhodnutí. Intímnymi rozhovormi medzi kurátorujúcou a
vystavujúcou bytosťou.
Spôsobom zachytávania, komentovania, určitej intimity sa venuje aj autorka
študentka Martina Šikulová. Od verejnej intimity nahých tiel zohrávajúcich úlohu
reklamných pútačov, kde existujú rozdiely princípoch zobrazovania mužského a
ženského tela, po osobné vnímanie intimity, sexuality, spoločenských dogiem a
rolových identít. Svoje pozorovania konfrontuje s príbehmi iných žien, pracuje s
prvkami erotického priemyslu a módnych doplnkov.

Pechotný zrub B-S 6 Vrba

Vybavenie ,výstroj a výzbroj bunkra B-S 6 Vrba.Sprevádzať Vás budú sprievodcovia v dobových uniformách, ako vo vnútri tak aj vonku
návštevníci si budú môcť prezrieť tento pechotný zrub (bunker) zo sprievodcom v dobovej
uniforme poprípade sa sním odfotiť a dozvedieť sa viac o tomto bunkri, ako čo v bunkri bolo načo
to slúžilo a celkovej histórii Petržalského opevnenia. Návštevu v príjemnom prostredí Vám
spríjemníme dobovou hudbou z 30tych rokov.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zámerom podujatia je priblížiť návštevníkom výrobu a výrobky z prírodných pletív, predovšetkým so zameraním na výrobky ÚĽUV-u a prezentovať tie, ktoré sa nachádzajú v zbierkach MĽUV. K tomuto budú pripravené viaceré aktivity / predvádzanie výroby slovenských a poľských výrobcov; komentovaná prehliadka výstavy Sláva košíkom; prednáška Využitie prírodných pletív v tradičnom prostredí, tvorivé dielne pre veľkých aj malých

CVTI SK-Múzeum školstva a pedagogiky

Múzeum školstva a pedagogiky tento rok pripravilo program v priestore oddychového parku v blízkosti budovy v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kam sa má v dohľadnej dobe presťahovať celé pracovisko.
Program návštevníkom cez filmový dokument zachytávajúci prácu a život v múzeu ozrejmí, že ide o živé miesto, kde sa stále niečo deje. Súčasťou je premietanie školských filmov.
Celú atmosféru dotvorí prostredie parku, kde sa podujatie bude konať.

Slovenská národná galéria – Galéria výtvarného umenia Schaubmarov mlyn

„Príroda alebo „divočina“ existujú ako konštrukty ľudskej mysle, ktoré staviame
do opozície voči „civilizovanému“, čiže človekom obývanému a stvárnenému
prostrediu. Výstava predstavuje diela (najmä) súčasných slovenských umelkýň
a umelcov, ktoré/í sa zaoberajú témou divokej prírody.

Historická usadlosť sa podarila zachovať v takmer pôvodnom stave, vrátane
architektúry a technického zariadenia mlyna. Mlynárska expozícia je ukážkou
vývoja mlynárstva v malokarpatskej oblasti od 18. storočia až do polovice 20.
storočia

Múzeum petržalského opevnenia – BS Lány

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok.
So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už osem rokov bunker rekonštruujú.
V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok

Galéria Nedbalka

13.00 Slávnostné otvorenie Dáždnikovej ulice na Nedbalovej
14.00 Komentovaný výklad Stálou expozíciou
15.00 Prednáška o tvorbe Ladislava Mednyánszkeho – kurátorka Zsófia Kiss-Szemán
16.00 Detský komentovaný sprievod Stálou expozíciou
18.00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
19.00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
21.00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
Celý deň budú deťom k dispozícií detské pracovné listy a omaľovánky v kaviarni galérie.

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Prehliadka múzea s výkladom. Expozície: Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku, Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi. Výstava – Tri v jednom – miestneho amatérskeho umelca Norberta Kovačiča. Prezentácia tvorby autora z dreva, keramiky a maľby. V priebehu dňa ukážky práce autora aktuálnej výstavy. Každý návštevník dostane pri vstupe kvíz o expozícii a múzeu a počas dňa burza kníh z chorvátskej knižnice.