Tekovské múzeum v Leviciach

20.5.2017

Areál Levického hradu, Kapitánska budova a Dobóovský kaštieľ: 10.00 – 22.00
Vysunutá expozícia Vodný mlyn Bohunice: 10.00 – 22.00

Stručná charakteristika a program

VODNÝ MLYN BOHUNICE

 

11.30
Folklórne pásmo „Prechádzka Bátovským chotárom“
Klub dôchodcov Bátovce
13.00
Rozprávkové pásmo „Pampúšik“
ZŠ Bátovce
13.30
Folklórny súbor Pečeničan
14.30
Losovanie tomboly
18.00
Hudobné pásmo „Oprášené piesne“ Klub dôchodcov Bátovce
19.30
Losovanie tomboly 2
„Spoznávame prírodu v okolí mlyna“ Prednášky Štefan Čambal
15.00
Život vo vode
16.30
Povery a mýty o zvieratách 19.00 Netopiere

Počas celého dňa : Tvorivé dielne, Maľovanie na tvár, Interaktívne remeslá, Remeselnícky trh, Ukážky včelárstva, Naučme sa pomáhať-psíky z OZ Šťastný domov, Tradičné špeciality-párance a iné.

Na večer prinies so sebou lampáš alebo baterku. Noc múzeí a galérií je súčasťou „ Sme tu už deväťdesiat rokov...

TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH

 

10.00 - 17.00
Ukážky prvej pomoci a maskovania poranení - Územný spolok SČK v Leviciach
10.00 - 18.00
Zábavný park na nádvorí - skákací hrad, veľká trampo-lína, kolotoč, nafukovacia šmýkačka
11.00
Koncertná sála - Vernisáž výstavy 2. ročníka výtvarnej tvorivosti deti predškolského veku „Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí" - Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach
13.00 - 17.00
„Divadelný rebrinák" hry a atrakcie, divadelné predstavenie, škola žonglovania, zvolávanie na chodúľoch - Divadlo z domčeka
13.00 - 17.00
Historická streľba z dobového kanóna so sladkým prekvapením - Pavol Malý
13.00 - 18.00
Tvorivé dielne „Pečieme z kysnutého cesta"
16.00
Amfiteáter „Výber z najznámejších muzikálov"
Škola života o. z. Žilina
10.00 - 22.00
Vináreň na hrade „Noc mladých vín"

Počas celého dňa prehliadka siedmych stálych expozícií a päť aktuálnych výstav :

  1. 100 rokov fotografickej techniky,
  2. Modely Jána Plevu,
  3. Múzeum a hrad na pohľadniciach Petra Holbu,
  4. Timár Péter/Hu,
  5. Apáti-Tóth Sándor/Hu.

Občerstvenie, Šťastná loptička

Podujatie súčasťou Dní mesta Levíc a záverečným podujatím „Sme tu už 90.rokov...

Vstupné: 1,00 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2017

PhDr. Ján Dano, riaditeľ

 
+421 366 312 866
tmlevice@nextra.sk


Sv. Michala 40
934 69 Levice

+421 366 312 866

tmlevice@nextra.sk
www.muzeumlevice.sk

regionálne múzeum dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území okresu Levice, s užšou špecializáciou na dokumentáciu ľudovej kultúry na území južného Tekova a západného Hontu