Tekovské múzeum v Leviciach

19.5.2018

AREÁL LEVICKÉHO HRADU  : Otvorené : 10.00 – 24.00 hod.
VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH : Otvorené : 17.00 – 24.00 hod.

Stručná charakteristika a program

AREÁL LEVICKÉHO HRADU

podujatie plné hier, zábavy a poznávania „od svitu do mrku“

10.00 - 18.00 „Zábavný park“  - skákací hrad, veľká trampolína, kolotoč, nafukovacia šmýkačka.

10.00 - 18.00 Kultúrno-výchovná miestnosť  „Zvukové hádanky z prírody“ -  Jozef  Hlásnik.

11.00 Koncertná sála - vernisáž výstavy 3. ročníka výtvarnej tvorivosti deti predškolského veku okresu Levice „Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí" -   Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.

13.00 - 17.00  „Divadelný rebrinák" hry a atrakcie, divadelné predstavenie, škola žonglovania, zvolávanie na chodúľoch -  Divadlo z domčeka.

13.00 - 18.00  „Lesná pedagogika“ - Lesy SR š.p. OZ Levice.   

14.00, 16.00  „Ukážky sokoliarstva“ - Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.

21.30 Amfiteáter - premietanie filmu Králi hôr  ( Rakúsko, 2015, 90 minút, Réžia: Gerardo Olivares, Otmar Penker. Scenár: Brad Desch. Hrajú: Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho).

ĎALEJ je možnosť pozrieť si STÁLU EXPOZÍCIU Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev,  VÝSTAVY Príroda Levíc, Príroda vo filatelistickej tvorbe - zo súkromnej zbierky Petra Holbu a VÝSTAVY   v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach 2018.

Občerstvenie, šťastná loptička

Čas 10.00-24.00

Vstupné 1 €

VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH 

10.00   24.00 Prezentácia obecných  múzeí z Čajkova, Baďana, Lišova a Pukanca.

10.30  40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE . Premietanie

11.30  Hudobné pásmo - Klub dôchodcov Bátovce.

13.30  Prezentácia múzea Lišov - Premietanie dokumentu.

14.30  Detské predstavenie -  Folklórny súbor Pečenice.

15.00  Losovanie tomboly.

16.30  40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE . Premietanie

18.00  Losovanie tomboly.

19.30  Prednáška a prezentácia „Z Lišova do sveta“.

Počas celého dňa je možnosť pozrieť si vysunutú expozíciu, interaktívne remeslá, remeselnícky trh, ĽUDOVÁ HUDBA - HELIGONKÁR ADRIAN,  tradičné špeciality - párance a iné, ochutnávka regionálnych vín, občerstvenie.

Čas 10.00-24.00

Vstupné 1 €

Vstupné: 1,00 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

PhDr. Ján Dano, riaditeľ

 
+421 366 312 866
tmlevice@nextra.sk


Sv. Michala 40
934 69 Levice

+421 36/6312 112

tmlevice@nextra.sk
www.muzeumlevice.sk

regionálne múzeum dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti na území okresu Levice, s užšou špecializáciou na dokumentáciu ľudovej kultúry na území južného Tekova a západného Hontu